Lắp đặt camera, mạng tại Ngân hàng chính sách huyện Buôn Đôn

Dự án: Trụ sở ngân hàng chính sách huyện Buôn Đôn Hạng mục: Thiết kế [...]

Lắp đặt hệ thống Camera an ninh tuyến đường Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn

Lắp đặt hệ thống Camera an ninh tuyến đường Ea Nuôl, Uỷ ban nhân dân [...]